Mặc dù rương hay chìa khóa Hextech đều có thể kiếm được dễ dàng thông qua các trận đấu tuy nhiên bạn vẫn có thể mua chúng trong cửa hàng Liên Minh Huyền Thoại. Sau đây là bảng giá Rương, giá chìa khóa và combo cả rương và chìa khóa hextech LMHT trong cửa hàng để chế tạo hextech.
giá rương hextech & giá chìa khóa hextech
giá rương hextech & giá chìa khóa hextech
giá combo hextech
giá combo hextech
  1. Giá rương Hextech: 16rp
  2. Giá chìa khóa Hextech: 16rp
  3. Giá combo 5 rương hextech & chìa khóa + tinh hoa thưởng thêm: 125rp
  4. Giá combo 10 rương hextech & chìa khóa + 1 bộ miễn phí!:250rp
  5. Giá rương & chìa khóa: 25rp