Mặc dù ở mùa 6 điểm cộng Ý chỉ thần sấm thích hợp với sát thủ và pháp sư hơn là AD, tuy nhiên cũng có một số AD Carry sử dụng bảng bổ trợ AD ý chỉ thần sấm khá hiệu quả. Có thể kể một số cái tên có thể áp dụng YCTS vào bảng bổ trợ ad mùa 6 đó là: Lucian, Ezreal, Corki và Graves - Hầu hết là những vị tướng có sát thương phụ thuộc rất lớn vào các kỹ năng. Ví dụ như Graves với 3 Combo W+Q+R+ ý chỉ thần sấm có thể hạ gục được một đối thủ máu giấy. Còn đối với Ezreal, ý chỉ thần sấm giúp anh ta cấu rỉa máu tốt hơn với Q phát bắn thần bí.

Xem thêm: Bảng bổ trợ ad mùa 7

bảng bổ trợ ad mùa 6