Liên kết sắt đá đang trở thành xu hướng của các bảng bổ trợ cho Sp ở thời điểm mùa 6 Liên Minh Huyền Thoại. Nhất là đối với các sp tank như malphite, Leona hay Braum thì Bảng bổ trợ Liên Kết sắt đá đã trở lên cực kỳ mạnh mẽ khi có thể gánh chịu phần nào sát thương lên ad - một trong những nhiệm vụ quan trọng của người chơi hỗ trợ. Những vị tướng khác cũng vận dụng bảng bổ trợ sp theo hướng này hiệu quả đó là: Blitzcrank, Thresh, Tamh Kench, Taric. Với bảng này mình ưu tiên nhất là bên kiên định với 18 điểm, sau đó là bên khéo léo tăng vàng, tăng khả năng hồi phục năng lượng tốt hơn. Sau đây là bảng bổ trợ sp mùa 6
bảng bổ trợ sp mùa 6

Thông tin về Liên Kết sắt đá: giảm 4% sát thương nhận vào. Khi ở gần một đồng đội, 6% sát thương nhận vào của đồng đội sẽ được chuyển sang cho bạn. Bạn sẽ không chịu thay sát thương nếu còn dưới 5% máu tối đa.
Bảng bổ trợ SP mùa 6 cũng sẽ không phát huy được hết hiệu quả của mình nếu bạn không có một trang ngọc bổ trợ thật chuẩn. Xem thêm bảng ngọc sp tại đây: Bảng ngọc SP