Hộp chia rẽ là vật phẩm cuối cùng còn thiếu để người chơi Liên Minh Huyền Thoại có thể sở hữu trang phục siêu phẩm miễn phí. Thế nhưng phải làm thế nào để kiếm hộp chia rẽ? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó.
Cách có được hộp chia rẽ LMHT: Cũng giống như giai đoạn thứ nhất, ở giai đoạn thứ 2, bạn chỉ cần mua biểu tượng anh hùng chia rẽ trong cửa hàng với mức giá 1500ip hoặc 20rp.

hộp chia rẽ LMHT
Hộp chia rẽ được bán với giá 1500ip
Bên trong hộp chia rẽ chứa những gì?
  1. 7 Lõi SIÊU PHẨM.
  2. 2 mảnh Hộp Nâng Cấp.
  3. 1 Bản vẽ Mảnh trang phục SIÊU PHẨM: Bứt Phá.
Kết hợp bản vẽ trong Hộp Chia Rẽ cùng 11 Lõi SIÊU PHẨM, các bạn nhận được mảnh của 1 trang phục SIÊU PHẨM (không bao gồm SIÊU PHẨM: Ashe, SIÊU PHẨM: Katarina, SIÊU PHẨM: Ekko)
Vì ở giai đoạn 1 của chế tạo siêu phẩm chúng ta đã có 5 lõi siêu phẩm rồi cộng với 7 lõi siêu phẩm ở giai đoạn 2 là bạn có thể sở hữu skin project miễn phí của các tướng: Yasuo, Leona, zed. master yi, Fiora, Lucian