Lõi siêu phẩm là một trong những vật liệu quan trọng để nâng cấp lên những vật phẩm giá trị nhất trong chế độ chế tạo siêu phẩm vừa mới ra mắt trong Liên Minh Huyền Thoại. Trước khi nói về cách kiếm lõi siêu phẩm mình sẽ nói qua về chức năng của nó nhé !!!
*Chức năng: Khi bạn đã có bản vẽ mảnh trang phục siêu phẩm, bạn có thể kết hợp với 11 lõi siêu phẩm để tạo thành biểu tượng siêu phẩm và màn hình tải trận tập kích. Áp dụng cho 3 trang phục mới nhất là Katarina, Ashe và Ekko.

Lõi siêu phẩm
Lõi siêu phẩm LMHT
Cách kiếm lõi siêu phẩm

  1. Từ hộp nâng cấp có giá 40rp trong cửa hàng Liên Minh Huyền Thoại, mỗi hộp mở ra nhận được 2 lõi siêu phẩm và các vật phẩm khác.
  2. Nhận 3 lõi siêu phẩm bằng ip bằng cách mua 3 biểu tượng anh hùng: biểu tượng thần đao, biểu tượng thần cung, biểu tượng giải mã. Mỗi biểu tượng chứa 1 lõi siêu phẩm và có giá là 750 ip.