Mảnh hộp nâng cấp là một trong những vật phẩm của chế độ chế tạo siêu phẩm ra mắt trong ngày 2-8 vừa qua tại server Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Kết hợp 3 mảnh này lại với nhau để tạo lên một hộp nâng cấp miễn phí (dù giá hộp nâng cấp trong cửa hàng là 40rp).

Thủ thuật kiếm mảnh hộp nâng cấp: Bạn chỉ cần mua 3 biểu tượng ảnh hùng: biểu tượng thần đao, biểu tượng thần cung, biểu tượng giải mã trong cửa hàng với 750x3 = 2250ip là được. Không chỉ có thế bạn còn nhận thêm được bản vẽ trang phục siêu phẩm của tướng tương ứng và 1 lõi siêu phẩm cho mỗi biểu tượng anh hùng.

Hộp nâng cấp dùng để làm gì? Hộp nâng cấp chứ báu vật và vật liệu thưởng thêm dùng để mở khóa bản vẽ siêu phẩm.

mảnh hộp nâng cấp
3 biểu tượng anh hùng chứa mảnh hộp nâng cấp