Hệ thống thực vật là một ý tưởng đầy sáng tạo làm thay đổi hoàn toàn cách đi rừng cổ điển đã tồn tại trong Liên Minh Huyền Thoại các mùa giải vừa qua. Do bị xóa bỏ chiến lợi phẩm khi trừng phạt nên thực vật LMHT sẽ là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho người đi rừng từ mùa 7 trở đi. Mỗi loại thực vật sẽ có những công dụng khác nhau, cùng khám pha xem đó là những công dụng nào nhé !
Cơ chế chung về hệ thống thực vật
 • Thực vật không di chuyển và chỉ có duy nhất 1hp, bạn chỉ có thể phá hủy chúng bằng đòn đánh thường
 • Thực vật sẽ xuất hiện ở một nơi định trước như hình ảnh dưới đây
 • Mỗi cây sẽ có những hiệu ứng khác nhau
Nơi mọc của từng loại cây
Hệ thống thực vật LMHT

Cây hồi phục - màu xanh lục

 • Tác dụng: Rơi ra 5 trái trên mặt đất khi bị phá, mỗi trái hồi 3.5% máu tối đa hoặc 8 (+6 mỗi cấp) máu, tùy theo cái nào cao hơn. Ăn trái làm chậm bạn đi 35% trong 0.25 giây
 • Địa điểm mọc: Cây Hồi Phục mọc dọc tường ở sông, bắt đầu từ gần hang Rồng hoặc Baron và dần dần chuyển về phía đường
 • Mọc lần đầu: 5:00 – 5:30 phút
 • Mọc lần kế: 5.5 – 7 phút
 • Nếu một Cây Hồi Phục chưa bị ăn trước khi thời gian mọc lại hoàn thành, một Cây Hồi Phục thứ hai có thể mọc. Không thể có hơn hai Cây Hồi Phục mỗi nửa sông.

Hạt thông nổ - màu đỏ

 • Tác dụng: Hất văng các đơn vị gần đó (kể cả người tấn công) khi bị phá
 • Địa điểm mọc: Hạt Thông Nổ mọc ở hai điểm mỗi phần tư rừng, một điểm trong nằm gần trung tâm, và điểm ngoài gần Baron/Rồng
 • Điểm trong đầu tiên mọc: 1:15 – 1:25
 • Điểm ngoài đầu tiên mọc: 2:15 – 2:30
 • Thời gian mọc lại điểm trong: 5 – 7 phút
 • Thời gian mọc lại điểm ngoài: 5.5 – 6.5 phút

Hoa soi sáng - màu lam

 • Tác dụng: Khi bị phá, thả ra hạt bồ công anh cho tầm nhìn bay theo hướng trước mặt người tấn công, làm lộ diện các dơn vị và mắt trong 12 giây (3 giây với tướng)
 • Địa điểm mọc: Hoa Soi Sáng có thể mọc ở hai điểm mỗi phần tư rừng, gần lối xuống sông
 • Mọc lần đầu: 3:00 – 3:30
 • Mọc lần kế: 5 – 6.5 phút tại một trong hai điểm, tùy theo Hoa Soi Sáng ở phần tư rừng nào bị phá
 • Chỉ có một Hoa Soi Sáng mỗi phần tư rừng