Nếu bạn muốn thử sức mình ở các đấu trường nước ngoài thì có lẽ chơi LMHT server SEA là đơn giản nhất, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển sang server SEA bằng chính Client Air hiện tại của Việt Nam. Mình chơi ở đây cũng được một thời gian rồi, không có hiện tượng cày thuê hay tool gì cả, kể cả chửi nhau cũng không, tuy nhiên mọi người đều giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Cách chuyển đổi LMHT sang server SEA
- Bước 1: Mở thư mục theo đường dẫn: LienMinhHuyenThoai\GameData\Apps\lolVN\Air\.
Bước 2: Mở file locale.properties bằng Notepad bằng cách nhấp chuột phải vào file đó, chọn Open With..., nó sẽ hiện ra danh sách vài ứng dụng, bạn chọn Notepad và nhấn OK.
cách chơi LMHT server sea

Bước 3: Bạn sẽ thấy một dòng locale=vn_VN trong file đó. Mặc kệ nó, nhấn Enter để xuống dòng và sao chép rồi dán đoạn mã này vào đó:
host=prod.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chat.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnable=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php
ladderURL=http://lol.garena.com/ladders
helpURL=http://lol.garena.com/support
lq_uri=https://lq.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lienminh.garena.com
loadModuleChampionDetail=true
featuredGamesURL=http://125.212.222.163:80/observer-
mode/rest/featured
ekg_uri=https://ekg.riotgames.com
riotDataServiceDataSendProbability=1.0
chuyển LMHT sang server sea
Bước 4: Lưu file lại, qua Garena nhấp Khởi động Liên Minh Huyền Thoại và bạn sẽ vào được server SEA. *Lưu ý: để quay trở về server VN, bạn xóa đi đoạn mã đã chép trong file locale.properties, chỉ chừa lại dòng locale=vn_VN và lưu file lại.

Ưu điểm của LMHT server SEA là chơi đỡ mượn hơn các server khác như Hàn hay NA đồng thời có chuỗi sự kiện thưởng quà sau khi thăng cấp nữa. Bạn có thể sử dụng nick Garena để đăng nhập nhưng phải chơi lại từ đầu đấy (không ảnh hưởng gì đến server Việt Nam đâu)
Unknown
lúc 19:37 31 tháng 5, 2017
xin mã kia với